Onderhoud

Onderhoud

Afhankelijk van de tijd die u zelf beschikbaar heeft om in onderhoud van uw tuin te steken, kunt u kiezen voor een geheel of gedeeltelijk uitbesteden ervan. Dit onderhoud kan dan worden onderverdeeld in een aantal categorie├źn:

Seizoensonderhoud: hierbij wordt bijvoorbeeld alleen een winterbeurt en voorjaarsbeurt uitgevoerd; dit kan worden uitgebreid met bijv. een zomerbeurt.

Jaarrond onderhoud: dit wordt het gehele jaar uitgevoerd waardoor u het gehele jaar een verzorgde tuin heeft.

Renovatieonderhoud: is per definitie een eennmalig onderhoud waarbij de beplanting zodanig wordt aangepast dat er weer een basis ontstaat voor regulier onderhoud. Hierbij moet gedacht worden aan sterk terug snoeien, uitdunnen en vervangen of verplaatsen van de aanwezige beplanting. Het kan soms nodig zijn van te voren een beplantingsplan op te stellen.

Voor al deze onderhoudsvormen kunt u een prijs opvragen of een onderhoudscontract afsluiten. Het is natuurlijk altijd mogelijk eenmalig onderhoud, zoals het snoeien van grotere bomen of heesters, te laten uitvoeren voor een van tevoren afgesproken prijs.